Teenused

Raamatupidamine
Raamatupidamisarvestus

 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • pearaamatu pidamine
 • ostu- ja müügireskontro
 • arveldused aruandvate isikutega
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine

Palga- ja kaadriarvestus Raamatupidamine

 • palgalehe koostamine koos maksude arvestusega
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine

Põhivarade arvestus

 • põhivarade arvelevõtmine, mahakandmine (aktid, õiendid)
 • amortisatsiooni arvestus

Aruandlus

 • raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine vastavalt seadusandlusele (bilanss, kasumiaruanne, ostu-müügireskontro) juhatusele 1x kuus
 • majandusaasta aruanne

Maksundus

 • maksude arvestus Raamatupidamine
 • maksuaruandlus (TSD, KMD ja VD aruannete koostamine ja esitamine)

Meie eesmärgiks on hoida korras Teie raamatupidamine ja kanda hoolt, et vajalik aruandlus on õigeaegselt esitatud.

Võta meiega ühendust, kontaktid leiad SIIT ! Raamatupidamine